Nagios + Centreon + MySQL - konfigurace pomocí Centreon

Rozhraní prostředí Centreon se může zpočátku zdát pro začínajícího správce velice složité, ale není to tak zlé. Obsahem článku je: Seznámení s prostředím; Základní monitorování počítačů a služeb; Kontaktní uživatel a skupina; Postup vytvoření hosta; Postup vytvoření služby; Export nastavení do Nagiosu; ACL.

Tak copak nás dnes čeká

Seznámení s prostředím

Centreon má velice přehledné ovládání, ač se to někomu zpočátku nemusí zdát. Veškeré nastavení se ukládá do databáze MySQL. Když máme vše nastaveno, tak se nastavení exportuje do konfiguračních souborů Nagiosu, které se pak znovu načtou. V základu se ovládání rozhraní Centreon dělí na 7+1 položek:

Home
V podobě dvou kulatých grafů je procentuálně zobrazen poměr stavů monitorovaných zařízení a služeb. Je to jen taková vývěsní tabule s téměř žádnou vypovídající hodnotou.
Monitoring
Tato sekce je určena čistě k prohlížení stavů zařízení a služeb a v neposlední řadě je k dispozici záznam monitorovaných úkonů. Nelze v ní nic nastavovat.
Reporting
Název opět říká vše. Sekce nám jen generuje reporty, které procentuálně ukazují dostupnost konkrétních zařízení nebo služeb.
Centreon views
Tato sekce slouží ke generování grafů, nastavování vzorů (předloh) grafů apod. Zatím jsem nepřišel na to, jak ji donutit k rozumné činnosti.
ID Cards
Tato sekce by se dala nazvat vývěsní tabule zařízení. Dokáže třeba pomocí SNMP načíst info o zařízení a to potom velice pěkně a utříděně prezentovat.
Options
V této sekci se nastavuje rozhraní Centreon a provádí nastavení Nagiosu, uživatelů, instalace modulů a prostě vše, co je nějak spjaté s nastavováním rozhraní, nikoli ovšem monitoringu jako takového.
Configuration
Tato sekce bude hlavním tématem článku. Nastavuje se tam monitorování zařízení, služeb, kontaktních skupin, kontrolních skriptů Nagiosu, závislosti mezi službami a zařízeními a v neposlední řadě jsou tam i tlačítka pro uložení konfigurace do Nagiosu.
Status bar
Vpravo nahoře jsou k vidění dva stavové řádky. První zleva ukazuje dostupnosti zařízení, druhý dostupnosti služeb. Je to velice přehledné a převzaté z klasického rozhraní Nagiosu.

centreon 01

Základní monitorování počítačů a služeb

Nyní si popíšeme, jak monitorovat, zda je seznam.cz online a zda na něm běží HTTP server. Ještě než začneme, tak malý slovníček pojmů:

Kontaktní uživatel a skupina

V základu máme vytvořeného jednoho uživatele, ale zprávy můžeme zasílat jen skupinám kontaktních uživatelů (contact groups), proto musíme nejdříve vytvořit skupinu a stávajícího uživatele (Full Name: Max Devaine; Alias: admin) do ní zařadit:

Configuration -> Users -> Contact Groups

centreon 03

Ještě nám ovšem chybí nastavit kontaktního uživatele tak, aby mu byly zasílány emaily v případě různých typů událostí:

Configuration -> Users -> Contacts

centreon 04

Hosts Notification options (zasílat zprávy o):

Host Notification period (kdy se mají zasílat zprávy). Tyto časy lze lehce naklikat v:

Configuration -> Users -> Time Periods

Standardně jsou přednastaveny tyto:

Services Notification options (zasílat zprávy o):

Dále je na obrázku nastaveno, aby se zasílaly pouze emaily (notify-by-email), jak ohledně hlášení stavu hostů, tak služeb.

Postup vytvoření hosta

Nejdříve si vytvoříme hostgroup, skupinu, které budeme přiřazovat jednotlivé hosty:

Configuration -> Hosts -> Host Groups

centreon 02

Dále host template, který poté budeme moci použít např. na všechny další podobné monitorované počítače.

Configuration -> Hosts -> Host Templates

centreon 05

Na obrázku je šablona nastavena následovně:

Můžete si všimnout položky "Host Model Template". Tato položka umožňuje použít tzv. multilevel template. Což znamená, že si můžete vytvořit jinou šablonu, kterou použijete při vytváření druhé šablony, a tu poté přířadíte hostu. Takže finále může vypadat tak, že host bude nastaven ve třech položkách (šablona1, kterou bude částečně využívat, šablona2 a v hostu, který načte šablonu2, si nějaké další nastavení můžeme také upřesnit).

Nyní konečně vytvoříme hosta, přiřadíme mu šablonu "hostings" a zařadíme ho v záložce "Relations" do skupiny "Hostings". Nic víc nevyplňujeme, protože o ostatní údaje se nám stará ona šablona. Pokud nepoužijeme šablonu, tak musíme vyplnit všechny údaje, u kterých je červená hvězdička.

Configuration -> Hosts

centreon 06

Postup vytvoření služby

Při vytvoření monitorovací služby (v našem případě budeme kontrolovat dostupnost webu) budeme postupovat podobně jako u vytváření hosta. Vytvoříme si šablonu služby, poté samotnou službu, kterou přiřadíme k hostu. Nic víc.

Vytvoření šablony služby:

Configuration -> Services -> Service Templates

centreon 07

Myslím, že zde už komentáře netřeba - vše je jasné z nastavování hosta.

Nyní si vytvoříme službu, přiřadíme jí jméno (třeba: seznam-http), šablonu ("web") a hosta ("seznam.cz" - opět záložka "Relations"). Nic víc nenastavujeme, jelikož se nám o vše opět stará šablona.

Export nastavení do Nagiosu

Teď už nám jen chybí celé nastavení promítnout do Nagiosu. Nejdříve bychom si měli zazálohovat stávající nastavení:

cd /etc/nagios2
tar cvf nagios2-etc.tar *

A jelikož nikdo není dokonalý a neomylný, tak jsem minule udělal drobnou chybičku (která je tam již opravena). Pokud jste však podle návodu postupovali někdy v době mezi vydáním prvního a druhého dílu, opravte si ještě nastavení cesty k init skriptu Nagiosu. Provedete to takto:

Options -> General Options -> Nagios

Položku "Init Script" změňte z:

/etc/init.d/nagios

na:

/etc/init.d/nagios2

a uložte. Nyní už stačí v Centreon přejít do záložky

Configuration -> Nagios

Tam zaškrtnout položky "Move Export Files" a "Restart Nagios" a poté potvrdit tlačítkem "Export", viz obrázek:

centreon 08

Pokud bude vše v pořádku, tak vám Centreon vypíše toto:

centreon 09

Nyní se můžete podívat do konfiguračního adresáře Nagiosu a kochat se tím množstvím konfiguračních souborů, které nám tam najednou vykvetly :).

Tento způsob třídění a přiřazování hostů a služeb není jediný, můžeme používat "Services Groups", "Services By Host Group" a další různé kombinace. Podle toho, jak chceme, aby se ve výsledku Nagios choval.

ACL

Access Control List nám umožňuje nastavit práva přístupu k jednotlivým položkám Centreonu. Jednoduše řečeno: chtěl bych, aby se Franta mohl přihlásit do Centreonu a aby viděl jen ty položky, které já mu povolím (třeba jen sekci Monitoring). Jak na to?

Vytvoříme si kontaktní skupinu, třeba s názvem a aliasem "users". Dále si vytvoříme nového uživatele (položka Contacts):

Full Name: Franta od vedle
Alias: Franta
Email: franta@gmail.com
Cotact Groups parent: users
Reach Centreon Frontend: Yes
Password: kopr
Confirm: kopr
Mail type: txt
Admin: No
...
Zbytek nastavení znáte z obrázků na začátku článku.

Nyní si vytvoříme skupinu, které přiřadíme ACL práva:

Options -> ACL

Pojmenujeme si ji třeba "users", přiřadíme do kontaktní skupiny "users" a teď to nejdůležitější: v záložce "Resources" přidáme hosty či skupiny hostů, které chceme, aby skupina users viděla. Dále v záložce "Topology" zaškrtneme všechny položky, ke kterým chceme povolit přístup skupině users.

centreon 10

Nyní, když se odhlásíme a přihlásíme jako "franta" s heslem "kopr", tak se nám naskytne následující pohled:

centreon 11

Ve vašem případě byste měli vidět obě položky zeleně a v pořádku. Já mám nedostupného hosta "seznam.cz" z prostého důvodu. Nagios mi běží ve VirtualBoxu a ještě jsem si ho nestačil nastavit tak, aby mi propouštěl i pingy.

Závěr

Jak vidíte, Centreon je celkem jednoduchá klikačka, pomocí které Nagios lehce nastavíte. Za domácí úkol se podívejte, co umí položky "Dependencies" a "Escalations". Příště si řekneme něco o skriptech a o tom, co dokáží moduly pro Centreon, plus pár dalších drobností - např. proč se vám nyní z Nagiosu neodesílají e-maily apod.

Odkazy a zdroje

nagios.org
centreon.com
http://wiki.unicov-net.com/index.php/Nagios
Nagios Installation and configuration
Centreon su Debian Etch 4.0r1